Νὰ τ’ ἀναθέτετε ὅλα μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν ἀγάπη καὶ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Τὸ καλύτερο εἶναι νὰ δοθεῖτε στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ν’ ἀποκοπεῖτε ἀπ’ τὸν κόσμο καὶ ἀπ’ τοὺς συγγενεῖς καὶ ἀπ’ τοὺς γονεῖς καὶ ἀπ’ τ’ ἀδέλφια…

Ν’ ἀγαπήσουμε τὸν Χριστὸ καὶ θὰ μᾶς ἀγα­πήσει κι Ἐκεῖνος. Ὅλοι οἱ πόνοι θὰ περάσουν, θὰ νικηθοῦν, θὰ μεταποιηθοῦν.

Ἂν τρόπον τινά, ἔχεις μέσα σου πέντε βαθμοὺς ἀγάπης καὶ ξοδεύεις τοὺς δύο στοὺς γονεῖς, τοὺς ἄλλους δύο στ’ ἀδέλφια, τί μένει γιὰ τὸν Θεό; Ἐνῷ ἐν τῷ Θεῷ ὑπάρχουν ὅλες οἱ ἀγάπες τοῦ κόσμου…