Μπορεί κάποιος να είναι έξυπνος, τετραπέρατος, αλλά, αν έχη θέλημα, αυτοπεποίθηση και φιλαυτία, βασανίζεται συνέχεια. Μπερδεύεται άσχημα και τού δημιουργούνται προβλήματα…

Αν ό ψυχίατρος είναι πιστός, θά τους συνδέση με κάποιον πνευματικό. Αν όχι, θά τους δώση μόνο χάπια. Μόνον όμως τά χάπια δέν λύνουν το πρόβλημα. Χρειάζονται και πνευματική βοήθεια, γιά νά μπορέσουν νά το αντιμετωπίσουν σωστά και νά καλυτερέψη ή κατάσταση τους, και νά μήν ταλαιπωρούνται …

Έάν δέν σκάλωνες στους λογισμούς σου, θά είχες κάνει άλματα πνευματικά.

Όλη ή πνευματική ζωή στον λογισμό βασίζεται. Ή πρόοδος στην πνευματική ζωή από τον λογισμό εξαρτάται …

Ή βάση είναι νά τά έρμηνεύη ό άνθρωπος όλα μέ καλό λογισμό, μόνον τότε ωφελείται.

Είναι μερικοί πού έχουν καλή μηχανή, πολλές προϋποθέσεις γιά πνευματική ζωή, άλλα τό τιμόνι τους έχει λάθος κατεύθυνση. Άν γυρίσουν τό τιμόνι στην κατεύθυνση των καλών λογισμών, προχωρούν μετά στην σωστή κατεύθυνση σταθερά …

Όταν πληθαίνουν οι καλοί λογισμοί, ό άνθρωπος εξαγνίζεται ψυχικά, κινείται μέ ευλάβεια, ειρηνεύει, και ή ζωή του είναι Παράδεισος. Διαφορετικά, τά βλέπει όλα μέ καχυποψία και γίνεται ή ζωή του κόλαση. Μόνος του κάνει την ζωή του κόλαση.