Πικρὴ γεύση τῆς Ἑλλάδας, μὲ μαρτυρίες γιὰ φαινόμενα γνωστὰ ἀπὸ πολλὲς περιπτώσεις.

Έχει κανείς και πάλι την αίσθηση πως η κρίση είναι τόσο εδραιωμένη και τόσο άσχετη με τα οικονομικά, ώστε να μοιάζει αναπόφευκτη.