Ἑλλάδα καὶ Εὐρώπη εἶναι πολιτιστικὰ ἔννοιες ταυτόσημες ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια τῆς ἱστορίας τους.

Προπύργιο καὶ προμαχώνας ἡ Ἑλλάδα τῆς Εὐρώπης ἐναντίον σὲ κάθε ἐξωτερικὸ ἐχθρό.

Βοηθὸς καὶ ἀρωγὸς ἡ Εὐρώπη τῆς Ἑλλάδας σὲ κάθε ἀντιξοότητα σὲ χαλεποὺς καιροὺς ὣς τὰ σήμερα.

Αὐτὸ ἀποδεικνύει, μεταξὺ ἄλλων, ἡ μέριμνα τῶν ἑταίρων μας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ὑποδομῶν τῆς χώρας, ἡ ὑποδοχὴ Ἑλλήνων φοιτητῶν στὰ καλλίτερα πανεπιστήμια τῆς ἠπείρου, ἡ συμμετοχὴ τῶν Ἑλλήνων ἐπιστημόνων στὰ εὐρωπαϊκῶς χρηματοδοτούμενα ἐρευνητικὰ προγράμματα, οἱ ἀγροτικὲς ἐπιδοτήσεις καὶ ἄλλα, γιὰ νὰ μὴ μιλήσoυμε γιὰ τὴν διασφάλιση, χάρη στὴν εὐρωπαϊκὴ συμμαχία, τῶν συνόρων τῆς χώρας ἀπὸ κάθε ξένη βουλιμία.

Σ’ αὐτὴν τὴν Εὐρώπη πρέπει νὰ μείνουμε πιστοί.

Τὰ παιδιά μας δὲν θὰ μᾶς συγχωρήσουν ποτέ, ἂν δὲν πρυτανεύσει στὶς ἀποφάσεις μας τὸ ἐθνικὸ συμφέρον.

“Θέλει ἀρετὴ καὶ τόλμη ἡ ἐλευθερία”, ἔγραψε ὁ Κάλβος, “Ἂν μισοῦνται ἀνάμεσά τους δὲν τοὺς πρέπει λευτεριά”, εἶπε ὁ Σολωμός.

Ὅλοι λοιπὸν ἑνωμένοι καὶ ἀποφασιστικοὶ νὰ ποῦμε τὴν ἐρχόμενη Κυριακή: Ναὶ στὴν Εὐρώπη, τὴν εὐρύτερη πατρίδα μας.