Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα

ΣΥΜΦΩΝΑ μὲ περιγραφὴ ποὺ ταιριάζει μᾶλλον σὲ μηχανές, καλὸς χριστιανὸς εἶναι ὅποιος πηγαίνει στὴν Λειτουργία κάθε Κυριακή, νηστεύει σύμφωνα μὲ τὰ ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, μεταλαμβάνει ἔχοντας προηγουμένως ἐξομολογηθεῖ, κλπ. Ἂν ἡ τυπικὴ εὐσέβεια τερματιζόταν, ἡ μηχανὴ θὰ ἔπαυε νὰ ὑπάρχει, ἀλλὰ δὲν θὰ γεννιόταν γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἄνθρωπος. Ποῦ βρίσκεται τὸ μέτρο;

Στὸ ἐρώτημα τῶν Σαδδουκαίων γιὰ τὸν γάμο, ὁ Χριστὸς ἀπάντησε ὅτι “πλανᾶσθε, δὲν ἔχετε καταλάβει τὶς Γραφὲς καὶ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ: στὴν Ἀνάσταση κανείς δὲν παντρεύεται κανένα, εἶναι ὅλοι ὅπως οἱ ἄγγελοι στὸν οὐρανό”. Ἡ ἀπάντηση δείχνει ὅτι ἂν κάποιος ἔχει πραγματικὴ ἐπιθυμία γιὰ τὸν Θεὸ καὶ εὐλάβεια, σὲ ὁτιδήποτε κάνει καταλαβαίνει τὴν μεγάλη ἁγνότητα καὶ καθολικὴ ἑνότητα τῆς ἐρχόμενης ζωῆς. Ἡ ἀπάντηση στοὺς Σαδδουκαίους ἐξηγεῖ ὅτι ἀπὸ μόνη της ἡ τήρηση ἢ παραβίαση ἐθίμων δὲν ἀποδεικνύει εὐσέβεια, ἀλλὰ ἡ κατάσταση τῆς συνείδησης σὲ ὅσα γίνονται ‘παραβατικὰ’ ἢ νόμιμα, δηλαδὴ ἂν μέσα στὶς πράξεις ὑπάρχει τοὐλάχιστον γεύση τῆς ζωντανῆς ἑνότητας τῶν ἁγίων.