Λέγει ὁ σοφὸς Σολομὼν ὅτι ὁ Χριστὸς εὑρίσκεται τοῖς μὴ πειράζουσιν Αὐτόν.

Οἱ πειράζοντες τὸν Θεὸν εἶναι ὅσοι ἀμφιβάλλουν, διστάζουν ἢ καὶ χειρότερα ἀκόμη, ἀν­θίστανται στὴν παντοδυναμία Του καὶ πανσοφία Του.

Δὲν πρέπει ἡ ψυχή μας ν’ ἀντιστέκεται καὶ νὰ λέει, ‘γιατί τὸ ἔκανε ἔτσι αὐτὸ ὁ Θεός, γιατί τὸ ἄλλο ἀλλιῶς, δὲν μποροῦσε νὰ κάνει διαφορετικά;’…

Ὅλ’ αὐτὰ δείχνουν μιὰ ἐσωτερικὴ μι­κροψυχία καὶ ἀντίδραση…