Δῶσε ὅλη τὴν προσοχή σου πῶς νὰ ἀγαπήσεις τὸν Χριστὸ ποὺ σὲ ἀγαπᾶ.

Ὅλα τοῦ Χριστοῦ εἶναι, παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον μας, ὅπου φανερώνεται ἡ Πρόνοιά Του μέχρι τὴν τελευταία λεπτομέρεια τῆς ζωῆς μας.

Μπορεῖ νὰ κάνεις οἰκογένεια, μπορεῖ νὰ πᾶς ὅπου σοῦ ἀρέσει νὰ ἀφιερωθεῖς.

Μπορεῖ ὅμως καὶ νὰ μὴν κάνεις τίποτε ἀπ’ αὐτά, νὰ μείνεις στὸ σπίτι σου, ὅπως εἶσαι τώρα. Πάλι σώζεσαι, φτάνει ν’ ἀγαπᾶς τὸν Χριστό.