Στὴν συνεδρίαση τῆς 27ης Νοεμβρίου 2013 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ΚΠόλεως ἐνέταξε τὸν Γέροντα Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη μεταξὺ τῶν ἁγίων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Στὸ βίντεο ὑπάρχουν στοιχεῖα γιὰ τὴν ζωή του καὶ ἠχογραφημένες παραινέσεις τοῦ Γέροντα.

“Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Παράδεισος. Ὁ Παράδεισος ἀρχίζει ἀπὸ δῶ. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ἐπὶ γῆς Παράδεισος ὁμοιότατος μὲ τὸν ἐν οὐρανοῖς. Ὁ Παράδεισος ποὺ εἶναι στὸν οὐρανὸ ὁ ἴδιος εἶναι κι ἐδῶ στὴ γῆ. Ἐκεῖ ὅλες οἱ ψυχὲς εἶναι ἕνα, ὅπως ἡ Ἁγία Τριάδα εἶναι τρία πρόσωπα, ἀλλὰ εἶναι ἑνωμένα κι ἀποτελοῦν ἕνα…