Στὴν συνεδρίαση τῆς 27ης Νοεμβρίου 2013 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ΚΠόλεως ἐνέταξε τὸν Γέροντα Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη μεταξὺ τῶν ἁγίων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Στὸ βίντεο ὑπάρχουν στοιχεῖα γιὰ τὴν ζωή του καὶ ἠχογραφημένες παραινέσεις τοῦ Γέροντα.

“Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Παράδεισος. Ὁ Παράδεισος ἀρχίζει ἀπὸ δῶ. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ἐπὶ γῆς Παράδεισος ὁμοιότατος μὲ τὸν ἐν οὐρανοῖς. Ὁ Παράδεισος ποὺ εἶναι στὸν οὐρανὸ ὁ ἴδιος εἶναι κι ἐδῶ στὴ γῆ. Ἐκεῖ ὅλες οἱ ψυχὲς εἶναι ἕνα, ὅπως ἡ Ἁγία Τριάδα εἶναι τρία πρόσωπα, ἀλλὰ εἶναι ἑνωμένα κι ἀποτελοῦν ἕνα…

Ἔρχεται μέσα μας ὁ Χριστὸς κι ἐμεῖς εἴμαστε μέσα Του. Καὶ συμβαίνει ὅπως μ’ ἕνα κομμάτι σίδηρο ποὺ τοποθετημένο μὲς στὴ φωτιὰ γίνεται φωτιὰ καὶ φῶς, ἔξω ἀπ’ τὴ φωτιὰ πάλι σίδηρος σκοτεινός, σκοτάδι…

Ἔργο μας εἶναι νὰ προσπαθοῦμε νὰ βροῦμε ἕναν τρόπο νὰ μποῦμε μέσα στὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ. Δὲν εἶναι νὰ κάνεις τὰ τυπικά. Ἡ οὐσία εἶναι νὰ εἴμαστε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό… Ὅταν ὅμως δὲν ζεῖς μὲ τὸν Χριστό, ζεῖς μὲς στὴ μελαγχολία, στὴ θλίψη, στὸ ἄγχος, στὴ στενοχώρια — δὲν ζεῖς σωστά.”