Μερικοί που δεν τους κόβει λένε: «Αν υπήρχε Θεός, δεν θα άφηνε να γίνωνται συνέχεια εγκλήµατα, θα τιµωρούσε τους εγκληµατίες». ∆εν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός αφήνει τους εγκληµατίες να ζήσουν, για να είναι αναπολόγητοι την ηµέρα της Κρίσεως, που δεν µετανόησαν, παρόλο που τους έδωσε χρόνια, για να µετανοήσουν, ενώ εκείνους που σκοτώνονται θα τους τακτοποιήση.

Μόνον όταν δεν έχη καλή ζωή αυτός που φεύγει, δικαιολογούµαστε να ανησυχούµε. Αν λ.χ. ήταν σκληρός, τότε, αν πραγµατικά τον αγαπάµε και θέλουµε να συναντηθούµε στην άλλη ζωή, πρέπει να κάνουµε πολλή προσευχή γι’ αυτόν.