Η Εκκλησία φυσικά καλά έκανε και το έθαψε απ’ έξω, για να φρενάρη όσους αυτοκτονούν για το παραµικρό, αλλά και ο Χριστός καλά θα κάνη, αν το βάλη µέσα στον Παράδεισο.