Αλλά, αν φύγη η αγάπη, μετά είναι κόλαση.

Αντίθετο της αγάπης τι είναι; Η κακία, κακία ίσον βάσανο.