Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό είναι κόλαση.

Ο πιο βασανισμένος όμως είναι ο διάβολος, γιατί είναι ο πιο απομακρυσμένος από τον Θεό, από την αγάπη.

Αλλά, αν φύγη η αγάπη, μετά είναι κόλαση.

Αντίθετο της αγάπης τι είναι; Η κακία, κακία ίσον βάσανο.