Ἡ φράση αὐτὴ στεφάνωσε καὶ τὸν Ἰώβ, ἡ φράση αὐτὴ ἔδιωξε τὸν διάβολο καὶ τὸν ἔκανε νὰ φύγει ντροπιασμένος, ἡ φράση αὐτὴ ἀναιρεῖ ὅλη τὴν βουὴ καὶ τὴν ἀνησυχία. Συνέχισε λοιπὸν ἐπίμονα μὲ τὴ φράση αὐτὴ νὰ δέχεσαι τὰ πάντα ποὺ σοῦ συμβαίνουν.

Χρυσόστομος, Ἐπιστολὴ 193 — PG 52, 719–720, Πρὸς Παιάνιον, μτφρ. Γιώργος Βαλσάμης