Στρατιῶτες ἐπὶ Λικινίου, χωρὶς νὰ ἀθετήσουν τὶς ὑποχρεώσεις τους πρὸς τὸ στράτευμα, δὲν δέχτηκαν νὰ ἀρνηθοῦν τὸν Χριστό, καὶ τιμωρήθηκαν μὲ μαρτυρικὸ θάνατο, τοὺς ἔριξαν σὲ μιὰ παγωμένη λίμνη.

Ἀξίζει νὰ προσεχθεῖ ἡ λεπτομέρεια ὅτι ἕνας λιποψύχησε, ἀλλὰ τὸν ἀντικατέστησε κάποιος ἀπὸ τοὺς φρουρούς, ποὺ θαύμασε τὴν πίστη τους. Ἔτσι ἡ διήγηση διασώζει ἐπίσης τὴν ἰδέα ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν σωζόμενων εἶναι γνωστὸς γιὰ τὸν Θεὸ καὶ δὲν θὰ ἀλλάξει.