Ζωγραφισμένη στὴν ἐποχή μας γιὰ τὴν μνήμη ἑνὸς παιδιοῦ ποὺ ἔχασε ἡ μητέρα του.

Ὁ ἁγιογράφος δὲν ἀναφέρεται στὴν εἰκόνα καὶ δὲν τὸν γνωρίζω.