Οἱ δίκαιοι δὲ γνωρίζουνε τὰ καλὰ ἔργα τους, κ’ οἱ ἁμαρτωλοὶ δὲ γνωρίζουνε τὶς ἁμαρτίες τους.

Κ’ οἱ δυό τους θὰ ποῦνε στὴ Δεύτερη Παρουσία: “Κύριε, πότε σὲ εἴδαμε πεινασμένο καὶ σὲ θρέψαμε;” καὶ τὰ λοιπά, κατὰ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου.

Ἀπὸ τὶς Σκέψεις τοῦ Πασκάλ, μτφρ. Κόντογλου