Εὐλογία, ἀγάπη εἰρήνη καὶ συμπόνια
θέλει κάθε ἀπελπισμένος
καὶ αὐτὰ δοξολογεῖ
ὅταν εἶναι εὐτυχισμένος.

Εὐλογία, ἀγάπη, εἰρήνη καὶ συμπόνια
εἶναι ὁ Δημιουργὸς
καὶ παιδί του ἀγαπημένο
κάθε ἄνθρωπος καλός.

Ἡ συμπόνια ἔχει πρόσωπο ἀνθρώπου,
ἡ εὐλογία ἔχει ἀνθρώπινη καρδιά,
ἡ ἀγάπη ἔχει ἀνθρώπινη μορφὴ
κι ἡ εἰρήνη ροῦχο ἀνθρώπινο φορᾶ.

Εὐλογία, ἀγάπη, εἰρήνη καὶ συμπόνια
ὅταν θέλει ὁ ἀπελπισμένος,
ἕναν ἄνθρωπο ζητάει,
γιὰ νὰ εἶναι εὐτυχισμένος.

Εὐλογία, ἀγάπη, εἰρήνη καὶ συμπόνια
σ᾿ ὅλους μοίρασε ὁ Θεός.
Ν᾿ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀνθρώπους,
ὅπως ὁ Δημιουργός.

[Μπλέηκ, Τραγούδια της αθωότητας,
μτφρ. Γ. Μπλάνας]