Παρόλα αυτά, μέχρι την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση το ποσοστό του Δημοσίου παρέμενε σημαντικό: 66,2% στην Alpha Bank, 35,4% στην Eurobank, 57,2% στην Πειραιώς και 66,93% στην Εθνική.

Σήμερα, μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση το ποσοστό του Δημοσίου είναι πλέον 4,7% στην Alpha Bank, 2,4% στην Eurobank, 23,7% στην Πειραιώς και 33,8% στην Εθνική.

Συνεπώς, η ανακεφαλαιοποίηση για την οποία πανηγυρίζουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη είχε ως αποτέλεσμα τον αφελληνισμό των τραπεζών, την τεράστια ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο και την εξαέρωση της συμμετοχής παραδοσιακών Ελλήνων μεγαλομετόχων που είχαν στηρίξει τις τράπεζες σε προηγούμενες αυξήσεις κεφαλαίου. Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Οικονομικών

1. Σε ποια χρηματιστηριακή τιμή πρέπει να ανέλθουν οι μετοχές των συστημικών τραπεζών για να ανακτηθούν τα σχεδόν 30 δις ευρώ (25 δις το 2013 & 4,7 το 2015) που έχει διαθέσει το ελληνικό Δημόσιο για την ανακεφαλαιοποίησή τους;

2. Αληθεύει ότι διεθνείς επενδυτές που τοποθέτησαν κεφάλαια 5 δις ευρώ στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, απέκτησαν τον μετοχικό έλεγχο των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και μαζί με αυτόν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται, βέβαια, όλα τα δάνεια και οι εγγυήσεις τους, μέσω των οποίων ελέγχονται ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων;