Εἶναι τὸ πάθος γιὰ τὴν ἴδια τὴν ζωὴ καὶ τὶς σχέσεις ποὺ ἀναπτύσσουν μεταξύ τους ὅσοι τὸ συμμερίζονται. Γιὰ νὰ τὸ ἀναδείξει καλύτερα ἡ ταινία χρησιμοποιεῖ τὴν ἀντίθετη κατάσταση, ‘καθὼς πρέπει’ ὑπάλληλους τῆς ἐξουσίας ποὺ ἀπὸ σοβαροφάνεια δημιουργοῦσαν τεχνητὴ σύγκρουση, προασπίζοντας τάχα τὴν κλασικὴ μουσική, καὶ καταδιώκοντας τοὺς ροκάδες.