Βλέπεις τί γίνεται ἐδῶ; Ἡ ὑπέρβαση τῆς ἀπόστασης ‘κεκοιμημένων’ καὶ ‘ζώντων,’ ἡ συνομιλία μὲ τὸν ἅγιο Μηνᾶ, φυσιολογική, καμμιὰ ἔκπληξη δὲν ἐμπνέει οὔτε ἡ θαυματουργικὴ παρέμβαση τοῦ Ἁγίου, ἀλλὰ μόνο ὅτι εἶχε ἄλογο! Κι ὅλα αὐτὰ ποὺ διαπερνοῦν τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν πιὸ αὐτονόητο φυσιολογικὸ καὶ καθημερινὸ τρόπο, ἡ ἄμεση προσωπικὴ συμπαρεύρευση μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς Ἁγίους ἤδη τώρα, γιὰ τοὺς ἀνόητους οὔτε κἂν δὲν ὑπάρχουν…