Δημιουργία χωρὶς κοινωνία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει, δὲν γίνεται στὸ κενό. Ἡ ἀπουσία αὐτὴ καθόλου δὲν ἀποκλείεται νὰ τὸν καταπιεῖ, ὅταν ἀλλοῦ θὰ εἶχε σταθερὴ ὤθηση νὰ προσφέρει.

Ἂν ὁ Γιῶργος Λαζαρίδης εἶναι μιὰ μεγάλη εὐχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἡ δική μας εὐχὴ γιὰ τὸν ἴδιο ἂς εἶναι νὰ ἀντέξει τὴν ἄθλια αὐτὴ χώρα καὶ νὰ πραγματοποιήσει τὸν ἑαυτό του.