Προσκεκλημένος στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς ΕΤ ὁ π. Ἀνανίας Κουστένης, μιλάει γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τὴν σημασία τῆς Σαρακοστῆς ὡς ἐπιλογῆς τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, τὴν φύση τοῦ ἀνθρώπου, τὰ προβλήματα τῆς πνευματικῆς προκοπῆς…

Εἶχα ἀκούσει τὸν γέροντα, ἀλλὰ ἀγνοοῦσα τὴν δημοσίευση στὸ youtube. Εὐχαριστῶ ποὺ μὲ εἰδοποιήσατε!

π. Ἀνανίας Κουστένης, Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Μ. Σαρακοστῆς