Ἡ ἀτμόσφαιρα θυμίζει ἐνίοτε Σιάμαλαν. Ο ντι Κάπριο εξαιρετικός.