Ἀπὸ τὸ βιβλίο "Ἡ Νύχτα τῆς Γεσθημανῆς", μτφρ. Ἄρη Δικταίου, σελ. 170-1.