Ἡ Κλέφτρα τῶν Βιβλίων (The Book Thief), ταινία ὑποβλητικοῦ ρυθμοῦ καὶ ἄριστων ἑρμηνειῶν, χρησιμοποιεῖ τὴν ναζιστικὴ ἐμπειρία γιὰ νὰ ὑμνήσει τὴν διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν ἔνταση τῆς ζωῆς καὶ στὴν ἔνταση τοῦ μίσους.

Καταλυτική, γι’ αὐτὸ βρίσκεται στὸν τίτλο, ἡ ἀξία τῶν βιβλίων. Δὲν ἀκούγεται πρώτη φορά, ἀκόμη καὶ στὴν μορφὴ ταινίας, ἡ ταυτολογία ὅτι φασιστικῆς νοοδομῆς ἄτομα ἐχθρεύονται πάνω ἀπ’ ὅλα τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν λόγο. Κάθε φορὰ ποὺ ἐπαναλαμβάνεται αὐτό, ἂς ἐλπίζουμε νὰ μὴν εἶναι ἡ τελευταία.