Διαβάζετε λοιπὸν Πατέρες, ἔστω μία ἡ δύο γραμμὲς τὴν ἡμέρα. Εἶναι βιταμίνες πολὺ δυναμωτικές.