Ὄχι, δὲν σᾶς καλοῦν, μπήκανε μέσα εἰς τὰς τάξεις σας ἐκμεταλλευόμενοι τὴν φιλοδοξίαν, τὴν βλακείαν καὶ ἀσυνειδησίαν τῶν μωροδόξων ἀρχηγῶν σας γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν πατρίδα μας, νὰ μᾶς πάρουν τὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν Θράκην.

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον σᾶς καλεῖ διὰ τελευταίαν φορὰν νὰ στρέψετε τὰ ὅπλα ἐναντίον τῶν Γερμανῶν, τῶν Βουλγάρων καὶ τῶν Ἰταλῶν ποὺ ἔχετε στὰς τάξεις σας καὶ ὕστερα νὰ καταθέσετε τὰ ὅπλα καὶ νὰ καταταγῆτε εἰς τὸν Ἐθνικὸν Στρατὸν καὶ νὰ πᾶμε ὅλοι μαζὶ ἐναντίον τῶν Γερμανοβουλγάρων. Ὅποιος παρουσιασθῆ καὶ καταθέση τὸ ὅπλον ἐντὸς 48ώρου ἀμνηστεύεται. Θὰ δικασθοῦν μόνον οἱ ἀρχηγοὶ καὶ οἱ δολοφόνοι. Ὅσοι, συνεχίσουν τὸν ἐμφύλιον πόλεμον θὰ δικασθῶσιν ὡς στασιασταὶ ἐν ὥρᾳ πολέμου καὶ προδόται τῆς πατρίδος. Ἡ περιουσία των θὰ δημεύεται ὐπὲρ τοῦ Ἔθνους.