____

Ἀπὸ τὸ σημείωμα τοῦ Π. Ἀνδριόπουλου, Τὸ μέλος τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος κατὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη

Βιβλιογραφία

1. Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης Ἅπαντα, ἐπιμέλεια – κριτικὴ ἔκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ἀθήνα 1988, τ Ε´.

2. Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης [Τὸ λάβαρον] ἀνέκδοτες παπαδιαμαντικὲς σελίδες ἀπὸ τὸ Ἀρχεῖο Ἀπόστολου Γ. Παπαδιαμάντη – ἐπιμέλεια Φώτης Δημητρακόπουλος, Ἀθήνα 1989.

3. Ἀνέστη Γ. Κεσελόπουλου, Ἡ Λειτουργικὴ Παράδοση στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Θεσσαλονίκη 1994.

4. Ἡ ἀδιάπτωτη μαγεία, Παπαδιαμάντης 1991 – ἕνα ἀφιέρωμα (Συλλογικὸς Τόμος), Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν, Ἀθήνα 1992.