Ἀπὸ τὶς δυναμικώτερες ἐταιρεῖες στὸν χῶρο τῆς κλασικῆς μουσικῆς, ὁ Ὑπερίων ἐντυπωσιάζει πάλι μὲ τὴν σειρὰ The Romantic Piano Concerto, καὶ τὴν συνετὴ ἀπόφαση νὰ ἀναβληθοῦν χιλιοπαιγμένα ἔργα, ὅπως τὰ κονσέρτα Σοπέν, γιὰ νὰ δοθεῖ προτεραιότητα σὲ σχεδὸν ἄγνωστα, ὅπως ἐκεῖνα τῶν Holbrooke, Vianna da Motta, MacDowell, Litolff, Stojowski, Moscheles, Lyapunov, Fuchs, Scharwenka, Pierné, Herz, Napravnik, Kalkbrenner, Alnaes, Melcer, Moszkowski, Paderewski, κἄ., ἢ σὲ σχετικῶς λιγώτερο γνωστά, ὅπως τῶν Arensky, Balakirev, Rimsky-Korsakov, Glazunov, Goedicke, Massenet, κἄ.

Ἡ σειρὰ ἐκτείνεται μέχρι στιγμῆς σὲ δεκάδες δίσκους. Ἀπὸ ὅσους ἔχω ἀκούσει μπορῶ νὰ πῶ ὅτι τὸ ἐπίπεδο τῶν ἑρμηνειῶν εἶναι ὑψηλό, συχνὰ καὶ ἡ ποιότητα τῆς ἠχογράφησης. Καθένας ποὺ ἀγαπάει τὰ κονσέρτα γιὰ πιάνο δὲν θὰ μετανοιώσει ἂν ἀποκτήσει τὴν σειρὰ τοῦ Ὑπερίωνος στὸ σύνολό της.

Οὕτως ἢ ἄλλως πρόκειται γιὰ ἐπίτευγμα, ἐφόσον μᾶς γνωρίζει πλῆθος ἄγνωστων ἔργων τοποθετῶντας ἔτσι τὰ περισσότερο γνωστὰ μέσα στὸ περιβάλλον τους, περιέχοντας δὲ καὶ ἐκπλήξεις μὲ ἔργα ποὺ πράγματι ἄξιζαν μεγαλύτερη δημοτικότητα, ἡ ὁποία τώρα γιὰ πρώτη φορὰ γίνεται δυνατή.