Ἀπὸ τὶς δυναμικώτερες ἐταιρεῖες στὸν χῶρο τῆς κλασικῆς μουσικῆς, ὁ Ὑπερίων ἐντυπωσιάζει πάλι μὲ τὴν σειρὰ The Romantic Piano Concerto, καὶ τὴν συνετὴ ἀπόφαση νὰ ἀναβληθοῦν χιλιοπαιγμένα ἔργα, ὅπως τὰ κονσέρτα Σοπέν, γιὰ νὰ δοθεῖ προτεραιότητα σὲ σχεδὸν ἄγνωστα, ὅπως ἐκεῖνα τῶν Holbrooke, Vianna da Motta, MacDowell, Litolff, Stojowski, Moscheles, Lyapunov, Fuchs, Scharwenka, Pierné, Herz, Napravnik, Kalkbrenner, Alnaes, Melcer, Moszkowski, Paderewski, κἄ., ἢ σὲ σχετικῶς λιγώτερο γνωστά, ὅπως τῶν Arensky, Balakirev, Rimsky-Korsakov, Glazunov, Goedicke, Massenet, κἄ.