Ἡ ταινία δὲν εἶναι μόνο γυρισμένη στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ στηρίζεται σὲ ζωντανὲς μαρτυρίες Ἑλλήνων ποὺ τὸν γνώρισαν. Προσεγμένη σκηνοθεσία, λιτὴ καὶ ἐμπνευσμένη.

Ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς μαρτυρίες ποὺ συγκεντρώνονται ἐδῶ, εἶναι καθαρὰ ζήτημα χρόνου ἡ ἐπίσημη ἀνακήρυξη τοῦ γέροντος Παΐσιου ὡς ἁγίου.