Από τις Σημειώσεις του Μάλτε Λάουριντς Μπρίγκε

Διαβάζει ο Γιώργος Κοροπούλης (Τρίτο Πρόγραμμα).