‘Τέλος πάντων, του λέω, εγώ θά περιμένω λίγο ακόμη, τί θέλεις νά του πώ;’

‘’Έχω ένα γράμμα νά του δώσω, μού λέει, αλλά θά περιμένω νά πάρω καί την ευχή του’.

Είδατε; Ό,τι τού έλεγα, το έπαιρνε μέ καλό λογισμό. Τού είπα: ‘σάν τρελλός έκανε γιά τά τσιγάρα’ καί το καημένο αναστέναξε, βούρκωσαν τά μάτια του. ‘Ποιος ξέρει, είπε, κάποιον θά ήθελε νά εξυπηρετήση’. Άλλοι τόσα διαβάζουν, κι εκείνο, παιδάκι δευτέρας γυμνασίου, και νά εχη τόσο καλούς λογισμούς! Νά τού χαλάς τον λογισμό καί αυτό νά φτιάχνη καλύτερο λογισμό καί νά βγάζη πιο καλό συμπέρασμα. Το θαύμασα! Πρώτη φορά είδα τέτοιο πράγμα!