Οἱ Μαθητὲς συνέχισαν νὰ μὴ νηστεύουν ἀκόμη καὶ σκανδαλίζοντας τὸ περιβάλλον τοῦ ἅγιου Ἰωάννη τοῦ Πρόδρομου, ἐπειδή, ὅπως ἐξήγησε ὁ Χριστός, ἦταν κοντά τους ὁ Ἴδιος. Μακριά Του θὰ κινδύνευαν ἀπὸ τὸν κατώτερο ἢ ἀνώριμο ἑαυτό, τὴν δειλία καὶ τὴν οἴηση, ἑπομένως ἡ νηστεία θὰ ἀποκτοῦσε καὶ γι’ αὐτοὺς νόημα, παρουσιάζοντας τὸ μειονέκτημα, ἐνεργοποιῶντας διλήμματα καὶ ὁδηγῶντας σὲ ἐπίγνωση καὶ μετάνοια.

Αὐτὰ σκεπτόμενος ἀπορεῖ κανεὶς γιὰ ὅ,τι συνήθως νομίζεται νηστεία. Ἡ ἀποφασισμένη ἀποχὴ ἀπὸ συγκεκριμένες τροφὲς ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν ἔρημο, ἀντιμέτωπο μὲ τὸν κατώτερο ἑαυτό του;

Ἱκανὴ ἐπιχείρηση ἡ MacDonalds, κατορθώνει νὰ μὴ πτοεῖται ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκμεταλλεύεται ἀδυναμίες τῶν πελατῶν της, ὅπως βλέπω στὶς διαφημίσεις, ὅτι δημιούργησαν τὸ ‘Mac Σαρακοστὴ’ μὲ γαρίδες! Ἔτσι μιὰ λαχταριστὴ νοστιμιὰ ἐφευρέθηκε γιὰ νὰ ἀποκρίνεται σὲ ἐκείνη τὴν παρεξήγηση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία νηστεία εἶναι ἡ ἀντικατάσταση διαφόρων τροφῶν μὲ ἄλλες. Θὰ ἤθελα νὰ ἀνέλυαν οἱ ‘εἰδικοὶ’ γιὰ ποιὸ λόγο φανερώνει μεγαλύτερη εὐσέβεια ἡ κατανάλωση τῆς γαρίδας, ἀλλὰ ὄχι τοῦ αὐγοῦ…