Ὅταν τὴν ἠρώτησα τί εἶχε γίνει τὸ «Μεγάλο Δέντρο», τὸ ὁποῖον ἦτο ἕνα καιρὸν ἐκεῖ, μοὶ ἀπάντησεν:

– Ὁ σχωρεμένος ὁ Βαργένης τὸ ἔκοψε… μὰ κ᾿ ἐκεῖνος δὲν εἶχε κάμει νισάφι μὲ τὸ τσεκοῦρι του· ὅλο θεόρατα δέντρα, τόσα σημαδιακὰ πράματα… Σὰν τὸ ᾿κοψε κ᾿ ὕστερα, δὲν εἶδε χαΐρι καὶ προκοπή. Ἀρρώστησε, καὶ σὲ λίγες μέρες πέθανε… Τὸ Μεγάλο Δέντρο ἦταν στοιχειωμένο.