57 Γαζῆς, Περὶ μηνῶν, PG 19, 1197–1200.

58 Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης, Περὶ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ (ἀπὸ Σαχάρωφ, Ὁ ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης, Ἔσσεξ 19956, σ. 449.)