351 Ἰλιάδα Ω 67.

352 Ὅ.π., Ω 107–8.

353 Ὅ.π., Ω 23.

354 Ὅ.π., Ω 71–73.

355 Ὅ.π., Ω 116.

356 Ὅ.π., Ω 128–137.

357 Ὅ.π., Ω 139–40.

358 Ὅ.π., Ω 158, 187.

359 Ὅ.π., Ω 507.

360 Ὅ.π., Ω 508–12.

361 Ὅ.π., Ω 560–70.

362 Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, Λόγος Ϛ΄, κεφ. 26.

363 Ἑν. 6, ἀπ. 6.

364 Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, Τὸ μυστικὸ εἶναι ἡ εὐχαριστία, ἐπιμ. Γιώργος Βαλσάμης, Ἀθήνα 2014, σ. 132 (‘Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἀγγαρεία.’)

365 Καῖσλερ, Ὁ Λωτὸς καὶ τὸ Ρομπότ, μτφρ. Γιούρι Κοβαλένκο, Ἀθήνα 1983, σ. 116.

366 Χίλων, ἑν. 3, ἀπ. 11· πρβλ. τὸν Ὅμηρο, Ὀδύσσεια π 202–212, τὸν Ἡσίοδο, Ἔργα καὶ Ἡμέραι, στ. 5–7.