_______

Ἀπὸ συνέντευξη τοῦ Κ. Πίττα, Hit&Run, Ἰανουάριος 2016.