Εκδίδονται βιβλία πάνω στα θέματα της ιστορίας, πολιτισμού και λογοτεχνίας των ελλήνων της Αζοφικής. Λειτουργούν λαογραφικά συγκροτήματα στα χωριά και πόλεις με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό.

Σημαντικό γεγονός για τη Μαριούπολη αλλά και για όλη την Ουκρανία υπήρξε η αγιοποίηση του μητροπολίτη Ιγνάτιου το Δεκέμβρη του 1998.

___________________________

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΖΟΦΙΚΗΣ”