Οδηγεί τη δική μας οβίδα κατευθείαν στο κέντρο της εχθρικής διμοιρίας, των Χριστιανών (κατά κανόνα) που μας πολεμούν στο όνομα του Θεού της αγάπης;

— Καὶ αὐτὸ ἔχει ἀπαντηθεῖ. Ἂς προστεθεῖ ἐδῶ, ὅτι ἂν ὁ ἀμυντικὸς πόλεμος ἔχει γίνει ἀποδεκτὸς κατὰ συγκατάβαση στὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία, καὶ πάλι παραμένοντας μιὰ ἁμαρτία, ὁ ἐπιθετικὸς ὄχι. Ἕνας χριστιανικὸς λαὸς ποὺ ἀποφασίζει νὰ ἀδικήσει ἄλλον λαό, βρίσκεται ἐκτὸς πίστης.

Κι αν αυτοί έχουν τον δικό τους προστάτη Άγιο, τι συμβαίνει στα επουράνια; Πλακώνονται μεταξύ τους οι Άγιοι όπως η Αθηνά με τον Άρη στον Τρωϊκό Πόλεμο ή τα βρίσκουν μοιράζοντας τις απώλειες;

— Ἄδικη εἰρωνία, ὅπως καταλαβαίνει κανεὶς διαβάζοντας τὶς ἐξηγήσεις ποὺ προηγοῦνται. Οἱ ἅγιοι βοηθοῦν κάθε ἄνθρωπο ἀνάλογα μὲ τὸ συμφέρον του.

Ξέρω, με αυτές τις αναρτήσεις χάνω ψηφοφόρους. Δεν πειράζει.

— Πειράζει ὅταν χάνεις ψηφοφόρους χωρὶς λόγο. Δὲν πειράζει μόνο ὅταν ἀκολουθεῖς τὸν λόγο σου καὶ αὐτὸς εἶναι πραγματικός.

Θεωρώ πιο σημαντικό το να ξεσκεπάζεται στον δημόσιο διάλογο η εθνική μας υποκρισία, πολιτική, θρησκευτική και βάλε. Γινόμαστε σοφότεροι έτσι, έστω και με χίλια ζόρια.

— Ἀρκεῖ νὰ εἶναι πραγματικὴ ἄγνοια καὶ ὑποκρισία. Καὶ πάλι ὅμως δὲν πειράζει, γιατὶ καὶ ὁ κρίνων κρίνεται καὶ μπορεῖ νὰ ὠφεληθεῖ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸ ξεσκέπασμα τῆς δικῆς του ἄγνοιας.

Παρά ταύτα, χρόνια πολλά στις Βαρβάρες (και στις Μπάρμπι). Να τις προστατεύει πάντα η αγάπη των δικών τους ανθρώπων. Αυτή, ναι, μπορείς να την πεις αγία.

— Ὅμως γιατί δὲν μπορεῖς νὰ πεῖς ἁγία τὴν ἀγάπη τῶν ἁγίων; Ὑπάρχει ἀγάπη ποὺ δὲν εἶναι ἁγία; Ἐκτὸς ἂν πιστεύεις ὅτι δὲν εἶναι κἂν ἅγιοι, ἐπειδὴ βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους ἀκόμη καὶ σὲ ἐμπόλεμες καταστάσεις, ἢ ἂν πιστεύεις ὅτι γενικῶς δὲν ὑπάρχουν οὔτε αὐτοὶ οὔτε ὁ Χριστός. Γιὰ τὸ πρῶτο ἐνδεχόμενο, εἰπώθηκαν ἀρκετὰ ἤδη. Τὸ δεύτερο εἶναι ζήτημα πίστης.

Ὅπως πιστεύει κάποιος στὴν ὕπαρξη τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων, τοὐλάχιστον μέχρι νὰ ἀποκτήσει ζωντανὴ γνώση καὶ νὰ βεβαιωθεῖ γιὰ τὴν ὕπαρξή τους, ἔτσι κάποιος ἄλλος πιστεύει στὴν ἀνυπαρξία τους. Ἂν κάποιος θέλει νὰ περάσει ἐκτὸς πίστης, καὶ νὰ δέχεται μόνο ὅσα ἀποδεικνύονται αὐστηρὰ καὶ ἀναντίρρητα, εἶναι ὑποχρεωμένος στὸν ἀγνωστικισμό. Ἑπομένως καὶ σὲ ὅσα συνεπάγεται ὁ ἀγνωστικισμός: δὲν εἰρωνευόμαστε πεποιθήσεις ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἄν, σὲ ποιὸ βαθμὸ καὶ πῶς ἀκριβῶς ἰσχύουν, κ.λπ.

Αρχική σελίδα


Σχετικές δημοσιεύσεις (αυτόματη επιλογή)