Μὲ τὸ κείμενό του “η ευθύβολος Αγία” ὁ Θάνος Τζήμερος σχολιάζει τὴν ἐπίκληση ποὺ κάνουμε στοὺς Ἁγίους νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν ἀκόμη καὶ τὴν ὥρα τοῦ πολέμου. Ἐπειδὴ ἐκφράζει ἀπόψεις ποὺ συμμερίζονται καὶ ἄλλοι, τὸ παραθέτω ἐδῶ (μὲ πλάγια στοιχεῖα) συνοδεύοντάς το μὲ δικά μου σχόλια.

Να καταλάβω τον Αη Νικόλα που είναι προστάτης των ναυτικών. Να καταλάβω και τον ναυτικό που μέσα στη φουρτούνα λέει “σώσε με Άγιε μου”. Βέβαια, θα πρέπει να μας εξηγήσει ο ναυτικός και κυρίως ο Άγιος τι γίνεται στην περίπτωση που ένα καράβι τούς παίρνει όλους στον πάτο. Ήταν όλοι αμαρτωλοί;

— Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καὶ ὄχι μόνο οἱ ἁμαρτωλοί, εἶναι θνητοί.

Κι αφού οι αμαρτωλοί θα κριθούν στη Δευτέρα Παρουσία, προς τι αυτές οι… έκτακτες κρίσεις;

— Εἶναι “ἔκτακτες κρίσεις”, ἢ μήπως ἁπλὲς περιπτώσεις ἑνὸς θανάτου ποὺ θὰ συμβεῖ ἔτσι ἢ ἀλλιῶς καὶ ἀργὰ ἢ γρήγορα στοὺς πάντες;

Ή, τι κάνει ο Άγιος όταν η θάλασσα ξεβράζει κορμάκια 3 ετών; Αυτή ήταν η θέλησή του; Είχε ρεπό εκείνη την ώρα;

— Δὲν χρειάζεται νὰ πιστεύει κανεὶς στὸν χριστιανισμό: ἤδη ὁ Πλάτων ἐξηγοῦσε ὅτι τὰ δεινὰ ἐνδέχεται νὰ περιέχουν καλὸ καὶ νὰ ἀποδειχθοῦν καλὰ μᾶλλον παρὰ δεινά. Προσευχόμαστε ἐλπίζοντας νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ κάποια συμφορά, ἀλλὰ δὲν (μποροῦμε νὰ) εἴμαστε πάντα βέβαιοι ὅτι αὐτὸ ποὺ ζητᾶμε εἶναι καὶ αὐτὸ ποὺ πράγματι μᾶς συμφέρει.

Εν πάση περιπτώσει, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, σκέψου του Αγίου τι άβυσσος είναι.

— Ὅσα εἰπώθηκαν πιὸ πρὶν δείχνουν ἐπίσης ὅτι ἡ εἰρωνία δὲν δικαιολογεῖται.

Αλλά, βρε αθεόφοβοι, Αγία προστάτις του… πυροβολικού, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα; Πώς φτάσαμε εκεί από το “Αγαπάτε τους εχθρούς υμών, ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς”;

— Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη σωστή, κατ’ ἀρχήν, παρατήρηση. Τὴν αὐστηρὴ εἰρηνικὴ στάση εἶχαν ζηλωτὲς στὶς ἀρχὲς τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ἀκολούθησε πιὸ ἤπιο δρόμο, νὰ μὴν ἀπαιτήσει νὰ ἀνεχόμαστε νὰ βιάζουν καὶ νὰ σκοτώνουν τὰ παιδιά μας, ἀλλὰ νὰ προστατεύουμε τὶς οἰκογένειες καὶ τὴν ἐλευθερία μας, καὶ πάλι γνωρίζοντας ὅτι βρισκόμαστε σὲ ἁμαρτία, καὶ ζητῶντας ὄχι μόνο τὴν προστασία ἀλλὰ καὶ τὴν συγγνώμη τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς ὅτι πολεμᾶμε ἀμυντικὰ ἔστω.

Και, δε μου λέτε, σε έναν ενδοχριστιανικό πόλεμο ή ακόμα καλύτερα σε έναν ενδοορθόδοξο (ελληνοβουλγαρικό ας πούμε) ποιους ακριβώς προστατεύει η Αγία Βαρβάρα; Και πώς; Διότι προστατεύεις ένα πυροβολικό αν καταφέρεις να εξοντώσεις το αντίπαλο πυροβολικό, ε; Αλλιώς, όταν σκάσει η οβίδα στα 3 μέτρα, αυτές οι ιστορίες με το Ευαγγέλιο που είχε ο άλλος στην τσέπη του χιτώνιου πάνω από την καρδιά και σταμάτησε τη σφαίρα, δεν νομίζω να έχουν εφαρμογή εδώ…

— Ὁ ἅγιος δὲν συμπαρίσταται στοὺς Ὀρθόδοξους ἢ στοὺς Χριστιανοὺς ἐν γένει, ἀλλὰ σὲ κάθε ἄνθρωπο ἀνάλογα μὲ τὸ συμφέρον καθενός.

Τι ακριβώς κάνει η Αγία, θα μάθουμε ποτέ; Δίνει αζιμούθιο; Ρίχνει καταχνιά την ώρα της βολής του άλλου;

— Σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν εἰπωθεῖ, καὶ αὐτὴ ἡ εἰρωνία δὲν ἔχει θέση. Ἂν ὑπῆρχε πραγματικὴ ἀπορία πῶς ἀκριβῶς παρεμβαίνουν οἱ ἅγιοι, δόξα τῷ Θεῷ οἱ μαρτυρίες δὲν εἶναι καθόλου λίγες.

Αρχική σελίδα


Σχετικές δημοσιεύσεις (αυτόματη επιλογή)