Φιλοξενούμενη “Στὰ Ἄκρα” τῆς Βίκης Φλέσσα ἡ ἀρχαιολόγος Ἀγγελικὴ Κοτταρίδου μὲ πάθος καὶ γνώση μίλησε γιὰ τὴν ἀρχαία Μακεδονία καὶ τὴν σχετικὴ μὲ τὸν Μ. Ἀλέξανδρο ἰστοσελίδα ποὺ ἑτοιμάζει.

Ἀκόμη καὶ ἀναφέροντας κοινοὺς τόπους, (ὄχι τόσο κοινοὺς στὴν πατρίδα μας), χάρη στὸ πάθος της παρέμενε ἀξιοθαύμαστη.

Ἡ κ. Φλέσσα ὁλοκληρώνει τὶς συζητήσεις της ἐρωτῶντας περὶ Θεοῦ. Δυστυχῶς ἡ ἀρχαιολόγος ἐδῶ ἀπογοήτευσε, ὄχι ἐπειδὴ σφάλλει, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔκανε πὼς ἀπαντάει σὲ ζήτημα ποὺ φανερὰ δὲν τὴν ἐνδιαφέρει.

Εὐθὺς καὶ ζωηρὸς ἄνθρωπος, γιὰ ποιό λόγο καταδέχθηκε νὰ μιλήσει τόσο συμβατικά, καὶ μάλιστα γιὰ κάτι ὄχι ἀσήμαντο;

Τὸ ἄλλο ἀτόπημα τῆς ἀρχαιολόγου ἀποτελεῖ ἐπανάληψη μᾶλλον ἀπερίσκεπτη εὐρέως διαδεδομένου ἰδεολογήματος, πὼς ἡ ἀνοιχτότητα πνεύματος σημαίνει ἀνακάτεμα τῶν πολιτισμῶν. Γιὰ τὸ θέμα αὐτό, καὶ μάλιστα ἐν σχέσει καὶ πρὸς τὸ ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου, γράφω στοὺς Ἀρχαίους Ἕλληνες.

Ἐδῶ θὰ προσέθετα μόνο, ὅτι, δυστυχῶς, ὅταν κάποιος ἐγκαταλείπεται σὲ τέτοιες ἀντιλήψεις, ἀπ’ ὅπου προέρχονται καὶ οἱ δῆθεν ἀναζητήσεις σὲ ἀνατολικὰ θρησκεύματα, κτὅ., δὲν διαπράττει ἁπλὸ λογικὸ ἢ ἐπιστημονικὸ σφάλμα, ὁπότε θὰ ἀρκοῦσε κανεὶς νὰ ἐξηγήσει τὰ πράγματα γιὰ νὰ τὸν συνεφέρει.

Τὴν σύγχυση τῆς Ἀγγελικῆς ἐξηγεῖ ἀκριβῶς ἡ συμβατικότητα τοῦ περὶ Θεοῦ ἐπιλόγου της: χρειάζεται νὰ μή σὲ ἐνδιαφέρει πραγματικὰ ὁ πολιτισμός, κανένας πολιτισμός, γιὰ νὰ καταφέρεις νὰ ξεπέσεις στὴν πολυ-πολιτισμικότητα ἢ ἀκόμα καὶ στὴν ψευτο-ἀναζήτηση σοφίας στὴν Κίνα ἢ στὴν Ἰνδία, ὡς ἐὰν ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ Ὁμήρου καὶ Πλάτωνος μέχρι Μαξίμου καὶ Συμεὼν ἦταν βυθισμένη στὴν ἀνοησία.

Ἔτσι δὲν θὰ ἀποκτήσεις οὔτε στὴν Ἀνατολὴ σοφία, μόνο ἴσως μιὰ ἐλαφρολογία περὶ γενικῆς ἀγάπης, εἰρήνης, συμπαντικῆς ἕνωσης κλπ., τὸ γνωστὸ δῆθεν θεωρητικὸ πλαίσιο, ὅπου οἱ ἔννοιες εἶναι νεκρές.

Αρχική σελίδα


Σχετικές δημοσιεύσεις (αυτόματη επιλογή)