Παρατηρήστε εκείνον που αγαπά το δικό του θέλημα. Αυτός δεν έχει ποτέ ειρήνη στην ψυχή του, δεν ευχαριστιέται με τίποτε, γι’ αυτόν όλα γίνονται όπως δεν έπρεπε. Όποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, έχει την καθαρή προσευχή και η ψυχή του αγαπάει τον Κύριο…

Κι εγώ, όταν ζούσα στον κόσμο προτού γνωρίσω τον Κύριο και το Άγιο Πνεύμα, στηριζόμουν στο λογικό μου. Όταν όμως γνώρισα με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τότε παραδόθηκε η ψυχή μου στον Θεό και δέχομαι οτιδήποτε θλιβερό μου συμβεί και λέω: «Ο Κύριος με βλέπει. Τι να φοβηθώ;» Προηγουμένως όμως δεν μπορούσα να ζω με αυτό τον τρόπο…