Οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ ὅσοι θέλουν νὰ γίνουν δημόσιοι ὑπάλληλοι στηρίζουν ἐμᾶς, διακηρύττει ὁ Σύριζα. Ἂς μήν ἀμφιβάλλουμε: ἡ χώρα βρίσκεται στὰ σημερινὰ χάλια ἐπειδὴ πολλοὶ καὶ ἴσως οἱ περισσότεροι συμπολίτες μας δὲν νοιώθουν πόσο ἐφιαλτικὴ εἶναι ἡ χυδαιότητα αὐτῆς τῆς δήλωσης.

Ἡ χυδαιότητα δὲν εἶναι μιὰ συμπεριφορὰ ἀλλὰ μιὰ συνείδηση ποὺ ἀρνεῖται νὰ σεβαστεῖ ὅ,τι τὴν ξεπερνάει. Ἡ ἄρνηση αὐτή, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ βαθειὰ διαφθορὰ καὶ πώρωση, ἐπιτρέπει σὲ ἄτομα ἢ ὁμάδες νὰ φέρουν ξεδιάντροπα σὲ κοινὴ θέα τὰ πιὸ κατώτερα αἰσθήματα, τὸ μῖσος καὶ τὴν κακία τους. Ὅσο πιὸ εὐγενὲς εἶναι κάτι, τόσο περισσότερο ἀπωθεῖ τὸν χυδαῖο ἄνθρωπο. Γι’ αὐτὸ ἔχει ἀναπτύξει τὴν ἱκανότητα νὰ εὐτελίζει ἀκόμη καὶ τὰ σημαντικώτερα. Δὲν ἔχει κανεὶς παρὰ νὰ δεῖ πῶς μεταχειρίζεται ἡ ἀριστερὴ ‘διανόηση’ τοὺς κλασικούς.

Χυδαιότητα εἶναι ὅταν ἔγινες κυβέρνηση γιὰ νὰ διανοίξεις προοπτικές, νὰ καλλιεργήσεις δυνατότητες νὰ μεγαλώσει ἡ δημιουργικότητα καὶ ἡ ὑπευθυνότητα στὴν χώρα σου, ἀντὶ νὰ νοιώθεις μικρὸς μπροστὰ σὲ ἱερὸ χρέος ποὺ σὲ ξεπερνάει, καὶ βέβαιος ὅτι ποτὲ δὲν θὰ εἶσαι ἀντάξιος τῆς πρόκλησης, προσπαθεῖς γιὰ τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα καὶ μάλιστα ἀνοιχτά, ὁμολογῶντας τὴν χειρότερη κατάντια σου σὰν νὰ ἦταν ἔπαθλο, ἀποβλέπεις ἐν τέλει σὲ ἕνα κομπόδεμα μὲ τίμημα τὴν ἐξαθλίωση τῆς χώρας, τὴν ἐξάπλωση τῆς ἀπελπισίας καὶ τοῦ μίσους. Ὑπάρχει κάτι πιὸ πρόστυχο, καὶ ὑπάρχει κάτι πιὸ θλιβερό;

Ἡ χυδαιότητα ἔφθασε στὴν περιφρόνηση ὄχι μόνο ἑνὸς ἔθνους ἀλλὰ ὁλόκληρης τῆς ἱστορίας. Ἀδιάφορο ἂν ἀποδείχθηκε πάλι καὶ πάλι μέσα ἀπὸ ποιὰ πορεία προκόβουν οἱ λαοί, ὅτι χρειάζονται οἱ προϋποθέσεις γιὰ δημιουργικότητα, ἡ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία καὶ ἡ ἀξιοκρατία, ἡ ἀπόρριψη τοῦ κρατισμοῦ καὶ ἡ ἐπινοητικότητα, ἡ καλλιέργεια τῆς κριτικῆς σκέψης, ἡ συνέπεια… Γιὰ τὴν χυδαία ψυχὴ τῶν ὑποκριτῶν τῆς ἀριστερᾶς ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀσήμαντα, ὁλόκληρη ἡ ἱστορία καὶ οἱ ἀποδείξεις της ἂς πάει στὰ κομμάτια!

Ὑποκρισία, ἀναλγησία, μιὰ ἐφιαλτικὴ σκληρότητα, ἀπ’ τὴν ὁποία δὲν φαίνεται πρὸς τὸ παρὸν διαφυγή, μὲ ἄξονά της τὴν ἀριστερὰ κυβερνάει τὴν Ἑλλάδα ἀκόμα καὶ ὅταν ἡ κυβέρνηση δὲν εἶναι ἀριστερή! Καταντήσαμε τόσο παχύδερμα ὥστε καὶ ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς οἱ τυχοδιῶκτες ἀπευθύνονται στὸ Δημόσιο ὅπως στὴ συμμορία τους καὶ προετοιμάζουν ἀνοιχτὰ τὸ ἑπόμενο πλιάτσικο χωρὶς νὰ ἰδρώνει τὸ αὐτάκι κανενός.

Αρχική σελίδα


Σχετικές δημοσιεύσεις (αυτόματη επιλογή)