Ὁ ‘προοδευτικὸς’ ‘ρεαλιστὴς’ συμπατριώτης μας ποὺ περιφρονεῖ τὸ ὅλο θέμα τοῦ ὀνόματος τῶν Σκοπίων θεωρῶντας σημαντικὸ μόνο τὸ business as usual, στὴν πραγματικότητα ὑπονομεύει τὴν ἴδια τὴν τσέπη ποὺ λατρεύει. Ὅσο ἁπλούστερα γίνεται: δὲν παραχωρεῖς τὸ brand name τῆς Μακεδονίας, ἀκόμη κι ἂν ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία σοῦ προκαλεῖ ὑπνηλία καὶ σοῦ τρέχουν τὰ σάλια γιὰ χρῆμα, ἀκόμη κι ἂν δὲν ἔχεις κανένα ἀναφαίρετο δικαίωμα — κάνεις τὰ πάντα γιὰ νὰ τὸ κρατήσεις.

Ἀξίζει νὰ σκεφτοῦμε ὄχι τόσο γιατί ἡ κυβέρνηση ἀναγνώρισε λαὸ «Μακεδόνων» καὶ «Μακεδονικὴ γλῶσσα», κυβέρνηση τυχάρπαστων ποὺ προφανῶς ἐνδιαφερόταν κυρίως γιὰ μικροκομματικὰ παιχνίδια, ἀλλὰ γιατί ἀρκετοὶ συμπολίτες μας ποὺ δὲν ἔχουν κανένα ἄμεσο συμφέρον, συμφωνοῦν μὲ μία τέτοια λύση. Ἀσφαλῶς σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἐξηγεῖται ὡς καθαρὴ βλακεία, ὅμως ὑπάρχουν καὶ εὐφυεῖς ποὺ συντάσσονται, κι ἂν τοὺς ρωτήσεις γιὰ ποιὸν λόγο ‘σνομπάρουν’ τὴν ἀνησυχία τῶν συμπολιτῶν τους οἱ ‘προοδευτικοὶ’ αὐτοί, ἂν ἔχω καταλάβει σωστά, μιλοῦν γιὰ τὸ κακὸ τοῦ ἐθνικισμοῦ. Δεχόμενοι τὴν ἐξήγηση αὐτή, ὀφείλουμε νὰ δεχθοῦμε ἐπίσης, ὄχι μόνο ὅτι ἔχουν μικρὴ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ ὅτι ἀδιαφοροῦν πλήρως γιὰ τὰ οἰκονομικά, πολιτικὰ καὶ διπλωματικὰ ὠφέλη ποὺ ὑποστηρίζει γιὰ τὴν χώρα μας τὸ brand name τῆς Μακεδονίας, ὥστε ἐν τέλει δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει παρὰ μόνο νὰ ἀντιταχθοῦν στὸν ἐθνικισμό! Ἄραγε τραβᾶνε πράγματι τέτοιο ζόρι μὲ τὸν ἐθνικισμό; Καὶ γιατί ἰδίως μὲ τὸν δικό μας μακεδονισμὸ καὶ ὄχι μὲ τῶν Σκοπίων; Ὑποκριτικὸ μοῦ ἀκούγεται σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ γιατὶ ἂν εἶχαν τέτοιο πάθος σίγουρα θὰ ἔβρισκαν πιὸ ἀποτελεσματικοὺς τρόπους νὰ ἀντιταχθοῦν στὸν ἐθνικισμό. Καὶ δὲν εἶναι κἂν δυνατὸ νὰ εἰπωθεῖ ὅτι νοιάζονται γιὰ τὴν αὐτοδιάθεση τῶν ἴδιων τῶν σκοπιανῶν, ἐφόσον δὲν συνιστᾶ ἄσκηση πραγματικῆς ἐλευθερίας τῶν γειτόνων μας νὰ σφετερίζονται τὴν ἱστορία μας.

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἂς μὴν διαφεύγει ἡ ἔννοια τοῦ ἐθνικισμοῦ. Σχηματικά: ἐθνικισμὸς εἶναι νὰ περιφρονεῖς τὰ ἄλλα ἔθνη ὑπολογίζοντας τὸ δικό σου ὡς ἀπολύτως ἀνώτερο. Ὅσοι ἀπορρίπτουμε τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τὸ κάνουμε ἐπειδὴ ἔχουμε τὴν ἐντύπωση πὼς ἡ ἱστορία τῆς Μακεδονίας συμβάλλει στὴν κατίσχυσή μας ἐπὶ τῶν ὑπανθρώπων τῶν ὑπολοίπων χωρῶν;

Ἂν ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν Μακεδονία σήμαινε ἐθνικισμό, ἡ Ἑλλάδα θὰ ἦταν ἀφιλόξενη καὶ ἐχθρικὴ χώρα, τὸ ὁποῖο εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν ἰσχύει, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο. Ὅμως ἂς γίνει ἀποδεκτὸ γιὰ χάρη τῆς συζήτησης. Ἔστω ὅτι οἱ ‘προοδευτικοὶ’ ὑποστηρίζουν τὴν συμφωνία ἐπειδὴ ἀπεχθάνονται τὸν ἐθνικισμό. Αὐτὸς εἶναι ἄραγε ὁ τρόπος νὰ ἀντιταχθεῖς στὸν ἐθνικισμό, νὰ περιφρονήσεις τὴν ἱστορία τοῦ τόπου σου βαφτίζοντας «Μακεδόνες» ἕνα συνονθύλευμα Ἀλβανῶν, Βούλγαρων καὶ Τούρκων ποὺ δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ ἐπιδερμικὴ ἢ ἐσωτερικὴ σχέση μὲ τὴν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Ἡ ‘λύση’ αὐτὴ εἶναι γνωστὴ καὶ ὡς πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι… Ἂν ἔτσι ἔπρεπε νὰ δοθεῖ ἡ μάχη ἀπέναντι στὸν ἐθνικισμό, τότε χρειάζεται νὰ παραχωρήσουμε ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, γιατὶ ἀσφαλῶς ὅσα μᾶς ἀπομένουν μετὰ τὴν παραχώρηση τῆς Μακεδονίας εἶναι ἱκανὰ γιὰ νὰ ἐξακολουθεῖ ὁ ἐθνικισμὸς ἀμείωτος. Θὰ πρότεινα ὅμως νὰ μὴν ἀντιμετωπίσουμε ὡς ἀνοϊκοὺς τοὺς ‘προοδευτικοὺς’ συμπατριῶτες μας: δὲν σνομπάρουν τὴν εὐαισθησία περὶ Μακεδονίας ἐπειδὴ ἀντιμάχονται τὸν ἐθνικισμό, ἀκόμη κι ἂν αὐτὸ ὑποκρίνονται ὅτι τοὺς ἐνδιαφέρει, ἀλλὰ γιὰ ἕναν ἄλλο λόγο: τοὺς ἀφήνει παγερὰ ἀδιάφορους τὸ ἴδιο τὸ ἔθνος, καὶ μάλιστα, ὅσο κι ἂν μοιάζει παράδοξο, τὸ δικό τους ἔθνος. Αὐτὸ συνήθως δὲν ἔχουν τὴν τόλμη νὰ τὸ διακηρύξουν, κι ἔτσι καταφεύγουν στὴν ὑποκρισία.

Σχετικές δημοσιεύσεις (αυτόματη επιλογή)

Αρχική σελίδα