Ἂς θυμηθοῦμε τὴν δήλωση αὐτὴ τοῦ Μ. Χατζιδάκι μετὰ τὴν ἀθώωση τοῦ ἀστυνομικοῦ ποὺ πυροβόλησε ἕναν 15χρονο. Θὰ ἤθελα νὰ διαβαστεῖ ὅπως διαβάζουμε ἕνα τέστ. Ἄφησε τὸν ἑαυτό σου νὰ νοιώσει ὅσο γίνεται πιὸ ἀντίθετος ἢ πιὸ σύμφωνος, καὶ μετὰ συνέχισε στὰ δικά μου σχόλια:

“Όταν έχω να κρίνω ανάμεσα σ’ ένα παιδί 15 χρόνων, που πετάει μολότοφ κι έναν τριαντάρη εκπαιδευμένο αστυνομικό, που κρατάει πιστόλι, εγώ είμαι με το μέρος του παιδιού και όχι του αστυνομικού. Εκτιμώ βαθύτατα ένα παιδί που εξεγείρεται και βγαίνει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί, έστω κι αν υπερβάλλει, έστω και αν κρατάει μολότοφ. Και δεν εκτιμώ καθόλου έναν αστυνομικό που το πυροβολεί. Ό,τι και αν έχει γίνει, όπως και αν έχουν τα πράγματα, θεωρώ τραγικό λάθος την αθώωση του αστυνομικού. Και πολύ κακό μήνυμα, που στέλνουμε στα νέα αυτά παιδιά, το υγιέστερο κομμάτι της κοινωνίας μας, που δεν έχει ακόμη διαφθαρεί, όπως εμείς”.

Ἐρώτημα πρῶτο: οἱ ἀστυνομικοὶ πρέπει νὰ τὸ βάζουν στὰ πόδια, ἢ μήπως νὰ γίνονται κινούμενοι στόχοι;

Πέρα ἀπὸ αὐτό, ὡς πρὸς τὴν σύγκριση τῶν ὁπλισμῶν: οἱ συγκρούσεις αὐτὲς δὲν εἶναι ἕνα ἀθλητικὸ γεγονός, ἑπομένως δὲν ἐνδιαφέρει οἱ ἀντίπαλοι νὰ ἔχουν ἴσες δυνατότητες, ἀντιθέτως, ζητούμενο εἶναι ἡ ὑπεροπλία τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.

Ἔπειτα, ἂν ὁ νόμος εἶναι “διακοσμητικὸς” ἢ προαιρετικὸς καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐπιβάλλεται, περιττεύει καὶ ἡ ὕπαρξη ἀστυνομίας.

Τέλος, γιὰ τὴν ἔμφαση στὴν ἡλικία: ὁ ἀστυνομικὸς ποὺ δέχεται ἐπίθεση ἀπὸ κουκουλοφόρους τί θὰ πρέπει νὰ κάνει γιὰ νὰ μὴν ἐπιτεθεῖ σὲ 15χρονο; Νὰ πλησιάσει καὶ νὰ ζητήσει ταυτότητα; Πῶς γνωρίζει ἂν τοῦ πετάει μολότοφ 15χρονος ἢ 25χρονος;

Ὅμως τὸ ἐνδιαφέρον βρίσκεται κυρίως ἀλλοῦ. Τί σημαίνει ἡ φράση “εκτιμώ βαθύτατα ένα παιδί που εξεγείρεται και βγαίνει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί”; Ἐδῶ πιστεύω ὅτι φανερώνεται ἀκόμα πιὸ σημαντικὴ διάσταση τῆς κατάντιας μας.

Δὲν ἐνδιαφέρει τὴν ἀξιολόγηση ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο διαμαρτύρεται κάποιος; Γιὰ παράδειγμα, ἐκτιμᾶς βαθύτατα ἕνα παιδὶ ποὺ διαμαρτύρεται ἐπειδὴ δὲν ἀνέχεται τὴν ἐλευθερία τῆς δημοκρατίας, ἢ ἐπειδὴ μισεῖ τὶς ἐξετάσεις στὸ σχολεῖο του, ἢ ἐπειδὴ θέλει νὰ ἐκτελοῦνται οἱ ὁμοφυλόφιλοι… — τὸ ἐκτιμᾶς βαθύτατα γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο κι ἂν διαμαρτύρεται, ἁπλῶς ἐπειδὴ εἶναι ἀνήλικο; Ἐγὼ θἄλεγα ὅτι μπορεῖς νὰ τὸ “κατανοεῖς”, νὰ τὸ “ἀνέχεσαι”, νὰ εἶσαι ἐπιεικής, νὰ τοῦ δίνεις χρόνο νὰ τὸ ξανασκεφτεῖ, κ.λπ., ἀλλὰ γιατί θὰ τὸ “ἐκτιμοῦσες” καὶ μάλιστα “βαθύτατα”; Γιατί θὰ τὸ ἐκτιμοῦσες βαθύτατα ἀκόμη κι ἂν εἶχε καλὴ πρόθεση ἀλλὰ ἐσφαλμένη; Θὰ κατανοοῦσες, γιὰ παράδειγμα, ἂν ἀπαιτοῦσε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ παίρνουν τὸν ἴδιο μισθό, ἢ νὰ ἀνοίξουν τὰ σύνορα καὶ νὰ μπαίνει ὅποιος θέλει στὴν χώρα, κ.λπ., θὰ ἔδειχνες ἴσως μιὰ συμπάθεια, ἀλλὰ γιατί θὰ τὸ “ἐκτιμοῦσες” καὶ “βαθύτατα”;

Ἀλλὰ ἔστω πὼς ἡ διαμαρτυρία τοῦ “παιδιοῦ” εἶχε κάθε λόγο νὰ συμβεῖ. Ἡ ρίψη μολότοφ εἶναι ἁπλὴ “ὑπερβολή”; Ὅπως ἂς ποῦμε ὅταν ὑψώνουμε τὴν φωνὴ σὲ μιὰ συζήτηση ἢ σηκωνόμαστε καὶ φεύγουμε θυμωμένοι; Αὐτὸ εἶναι ἡ ρίψη μολότοφ; Ἐγὼ θἄλεγα ὅτι εἶναι μιὰ ὀργανωμένη δολοφονικὴ πράξη. Κι ἂν σφάλλω, ἂς κρίνει κανεὶς ποιὸ σφάλμα ἀπέχει λιγώτερο ἀπὸ τὴν πραγματικότητα. Πέρα ἀπὸ τὶς εἰκασίες πάντως εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ ἐπιτιθέμενοι γνωρίζουν τί μπορεῖ νὰ προκαλέσει τὸ σκεύασμα ποὺ πετᾶνε, συνεπῶς δὲν πρόκειται γιὰ ἁπλῶς “μιὰ ὑπερβολή”.