Αλλά οι μεταρρυθμιστές στην Εσθονία δεν μπήκαν στη λογική των ισορροπιών και του πολιτικού κόστους. Συγκρούσθηκαν με όλους και εφάρμοσαν αυτό που έπρεπε το ταχύτερο δυνατόν.

Κεντρική έννοια στην οικονομική τους μεταρρύθμιση υπήρξε ο γραμμικός φόρος, χωρίς κλίμακες (flat tax). Μέχρι τότε το μόνο κράτος που τον είχε εφαρμόσει ήταν το Χόνγκ Κόνγκ. Η Εσθονία έγινε το δεύτερο (Σήμερα, flat tax εφαρμόζουν πάνω από 20 κράτη). Ο flat tax έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα: είναι απλός, δίκαιος, ισχύει για φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχει μηδαμινό διαχειριστικό κόστος και αν συνδυαστεί με αναγνώριση όλων των εξόδων και αφαίρεσή τους από το φορολογητέο εισόδημα καταργεί μέσα σε μια νύχτα τη φοροδιαφυγή διότι την καθιστά μη συμφέρουσα.

Είναι εύκολο τελικά να γίνει μια δομική μεταρρύθμιση τέτοιας έκτασης, αλλά και τέτοιας επιτυχίας; Το φιλελεύθερο εσθονικό μοντέλο λέει «ναι». Με μία προϋπόθεση: στην κυβέρνηση να βρίσκονται αυτοί που θέλουν να την εφαρμόσουν κι όχι αυτοί που προσπαθούν να βελτιώσουν τα κολχόζ.

Ἀπὸ ἄρθρο στὴν ἐφημερίδα politik, Σεπτέμβριος 2018

Αρχική σελίδα


Σχετικές δημοσιεύσεις (αυτόματη επιλογή)