Ἡ ἀλήθεια εἶναι πιὰ γνωστὴ σήμερα, ὅμως δὲν ζημιωνόμαστε νὰ τὴν μαθαίνουμε καὶ ἀπὸ ζωντανὲς μαρτυρίες ἀνθρώπων ποὺ ἔζησαν τὰ πράγματα ἀπὸ μέσα. Ὁ Τάκης Λαζαρίδης δὲν δειλιάζει νὰ πεῖ τὰ πράγματα ὅπως εἶναι.

Ὁ Τάκης Λαζαρίδης εἶχε καταδικαστεῖ σὲ θάνατο συγκατηγορούμενος μὲ τὸν Μπελογιάννη. Ὁ πατέρας του ὑπῆρξε ἱδρυτικὸ στέλεχος τοῦ ΕΑΜ καὶ μέλος τῆς Κ.Ε. τοῦ ΚΚΕ.